Vi på Smedjan Design (inklusive Vedlogen, Vedloungen, Smedjan på Bruksholmen) värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter när du handlar i vår webbutik, bokar bord, fyller i kontaktformulär eller liknande. Personuppgifter är all slags information som, direkt eller indirekt, går att hänföra till en fysisk person såsom t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi samlar inte in och behandlar inte information om dig i andra sammanhang. Vi säljer inte heller dina
personuppgifter till tredje part. Policyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?
Smedjan Design är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi utför och vi ansvarar för att våra behandlingar sker i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Vilken information samlar vi in?
När du handlar i vår webbutik lämnar du information om dig till oss för att vi ska kunna hantera beställningen och sända paketen till dig. Den information du lämnar omfattar normalt sett:
Beställning: namn, adress, e-postadress och telefonnummer

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera:

  • Beställningar i vår webbutik
  • Kundserviceärenden
  • Bordsbokningar

Vilka delar vi din information med?
Vi överför och delar din information med ett begränsat antal samarbetspartners för att kunna hantera dina beställningar. Det är PostNord som levererar, Swedbank pay som
hanterar betalningar.

Vilken är den legala grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av olika legala grunder. Den legala grunden för att kunna hantera beställningar och köp är en rättslig förpliktelse. Om uppgifter inte lämnas kan vi inte fullfölja våra åtaganden och köpet kan inte genomföras. Den legala grunden för att kunna hantera kundserviceärenden är ett berättigat intresse. Om uppgifter inte lämnas kan vi inte hantera dina ärenden. Om så krävs kan vi komma att behöva lämna nödvändig information till myndigheter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller i syfte att skydda oss eller tredje part mot brott.

Var behandlas din information?
Vi dvs. Smedjan Design och våra samarbetspartners behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att kontakta oss för att begära tillgång till, rättelse eller radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen eller begära att behandlingen ska begränsas. Tänk på att vi kan ha rätt att neka dig då det kan finnas legala skyldigheter som inte gör det möjligt för oss att radera dina personuppgifter. Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss om du har frågor?
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen finner du alltid i vår webbutik